Livförsäkring – En guide till rätt val


Insplanet - Livförsäkring Hos Insplanet kan du enkelt jämföra priser direkt från försäkringsbolagen. Allt för att du ska kunna teckna rätt livförsäkring till ett så bra pris som möjligt. Vidare till Insplanet

En livförsäkring är alltid bra att ha

En livförsäkring är en mycket gammal form av ersättningsmodell som faktiskt har funnits ända sedan romarrikets fornstora dagar. Den mer moderna synen på begreppet livförsäkring har dock inte lika många år på nacken. I Sverige har det här med livförsäkring funnits sedan 1855.

När man talar om begreppet livförsäkring i svensk mening så brukar man syfta på någon av de två varianter på temat livförsäkring som vi använder oss av i vårt land. Här brukar vi nämligen antingen mena en slags kapitalförsäkring där en viss bestämd summa faller ut vid en tidpunkt som man har kommit överens om med sitt försäkringsbolag eller så syftar man på en form av livränteförsäkring där den så kallade livräntan utgörs av ett visst belopp som betalas ut under en i förväg bestämd tidsperiod. En kapitalförsäkring kan också se lite olika ut beroende på hur man lägger upp sin försäkring. Den kan antingen bestå av en viss summa pengar som betalas ut vid ett eventuellt dödsfall eller så kan den fungera som så att summan utfaller om försäkringstagaren hinner uppnå en viss ålder.

Livförsäkring – en försäkringsform från mitten av 1800-talet

Insplanet - LivförsäkringGammalt tillbaks hörde det till den vanliga ordningen att det var maken i familjen som var den som jobbade och drog in pengar till hushållet. Om familjeförsörjaren plötsligt skulle avlida så stod mamma och eventuella barn i princip på bar backe utan någon som helst möjlighet att försörja sig själva. Katastrofen var därför ett faktum och det var utifrån detta hemska scenario som den moderna tanken på livförsäkring dök upp i Sverige kring mitten av 1800-talet. Vid den här tidpunkten så hade kvinnorna ännu inte fått tillgång till pension eller annan ekonomisk trygghet. En livförsäkring kunde därför ge en efterlevande änka ett visst ekonomiskt skydd.

Hur skyddad är jag med en grupplivförsäkring jobbet tecknat åt mig?

Många företag erbjuder sina anställda en form av fri livförsäkring som brukar kallas för grupplivförsäkring – eller mer korrekt tjänstegrupplivförsäkring – som är en slags avtalsenlig livförsäkring och som ger de efterlevande till en avliden försäkringstagare i vart fall ett visst grundläggande försäkringsskydd i samband med att den försäkrade personen dör. Det bör dock sägas att en sådan grupplivförsäkring i de allra flesta fall ger ett betydligt sämre försäkringsskydd än jämfört med en individuellt tecknad livförsäkring.

Låna på din livförsäkring

Som en liten avslutande detalj av kuriosa kan vi nämna att många försäkringstagare har upptäckt möjligheten att man de facto kan använda sin livförsäkring som pant för ett banklån.

Insplanet - Livförsäkring