Båtförsäkring – En guide till rätt val


Insplanet - Båtförsäkring Hos Insplanet kan du enkelt jämföra priser direkt från försäkringsbolagen. Allt för att du ska kunna teckna rätt båtförsäkring till ett så bra pris som möjligt. Vidare till Insplanet

Med en bra båtförsäkring så kan du känna dig trygg på sjön

Det här med båtförsäkring är något som varje båtägare har att ta ställning till personligen. Det kan måhända kännas en smula överflödigt att teckna en båtförsäkring för den där gamla kan som ni har liggande förtöjd vid bryggan nedanför sommarstugan medan det å andra sidan kanske känns väldigt oroligt att inte ha en heltäckande båtförsäkring på sin yacht av modell extra superdyr. Att ha en båtförsäkring eller inte handlar som sagt om hur man värdesätter den båt som man äger.

Grejen med att ha en båtförsäkring eller inte handlar i grund och botten om hur mycket som man som båtägare är villig att betala för att skutan ifråga ska vara helt och hållet skyddad från varje upptänklig fara eller risk. I många fall är en båtförsäkring lika viktig att ha som en bilförsäkring. En gyllene tumregel är att ju större båt eller fartyg som du har desto mer omfattande och dyrare båtförsäkring är du tvungen att ha för att kunna skydda dig och din skuta från allt som kan tänkas hända ute till sjöss och för att du ska kunna känna dig helt trygg.

Insplanet - Båtförsäkring

En båtförsäkring ger dig skydd och trygghet om något skulle hända på sjön

Mycket som kan hända där ute på böljan den blå är ju av sådant slag att man som båtägare omöjligt kan värja sig emot det eller ens kunna påverka händelseförloppet. Då kan det vara bra att ha en båtförsäkring som går in och täcker upp kostnaderna för de skadeverkningar som kan tänkas uppstå om det skulle smälla.

En bra båtförsäkring hjälper dig vid inbrott och stöld

Men en bra båtförsäkring täcker inte enbart upp olika tråkigheter som händer ute på sjön. Det finns ju tråkiga händelser som kan inträffa även när din båt ligger förtöjd inne i hamnen. Båtstölder och inbrott i båtar har ökat dramatiskt i omfattning de senaste åren och en bra båtförsäkring ger dig ekonomisk och juridisk hjälp om tjuven skulle vara framme.