Många av oss ser tyvärr enbart det här med försäkringar som något ont och onödigt som bara kostar en hel massa pengar, pengar som man utan minsta tvivel hade kunnat använda till något annat och mycket roligare än att hålla på och betala för försäkringar som man ändå inte har någon nytta av. Låt oss bara konstatera att det är fel att tänka så. Försäkringar är tvärtom ett ”nödvändigt ont” som man faktiskt har väldigt stor nytta av.