En katt sägs ofta ha nio liv, i vart fall enligt det vida berömda talesättet. Men huruvida detta är sant eller inte låter vi vara osagt. Vad som däremot är helt sant och riktigt är att din kisse behöver en kattförsäkring som täcker alla kostnader hos veterinär om olyckan skulle vara framme. En katt som inte är försäkrad är helt utlämnad och du kommer själv att få stå för alla kostnader som uppstår.